^ Back to Top

Aktualności

18 września br. miało miejsce oficjalne otwarcie pracowni z symulatorem do nauki jazdy kat. C dla uczniów kształcących się w zawodzie kierowca mechanik.

W wydarzeniu wzięli udział: Starosta Słupecki Jacek Barkowiak, Sekretarz Powiatu Mariola Landowska, Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Słupcy Justyna Lisowska,  Dyrektor ZSZ Stanisław Kłaniecki i Kierownik szkolenia praktycznego Piotr Borys Miąc.

Urządzenie jest częścią realizacji dużego projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim”. Koszt symulatora wyniósł 110 000,00 zł, z czego 81 600,00 zł zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a 28 400,00 zł ze środków własnych powiatu.

Dyrektor Stanisław Kłaniecki i Kierownik szkolenia praktycznego Piotr Borys Miąc omówili atuty symulatora w odniesieniu do wspomagania kształcenia uczniów w zakresie kierowców kategorii C oraz konstrukcję urządzenia.

Jedną z wielu zalet symulatora jest możliwość wielokrotnego sprawdzania swojego czasu reakcji w sytuacji zagrożenia.

Odtwarzanie warunków rzeczywistych urządzenia sprawdzili:
Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak i Sekretarz Powiatu Mariola Landowska.