^ Back to Top

Aktualności

Uczniowie klas 5Tpa i 5Tpb oraz słuchacze VII semestru LO, którzy w tym roku szkolnym przystąpią do egzaminu maturalnego zobowiązani są do złożenia deklaracji maturalnej

EM 2024 Załącznik 1a Deklaracja A

Wypełnioną deklarację należy przekazać do wychowawców klas i opiekuna semestru

w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2023 r. (poniedziałek)