^ Back to Top

Aktualności

Kierownik szkolenia praktycznego informuje, że deklaracje w kwalifikacjach jednoliterowych uczniowie i absolwenci składają do 09.09.2023 r., a w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych uczniowie składają deklaracje najpóźniej do 15.09.2023 r. 

Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście u Kierownika szkolenia praktycznego sala nr 204 (budynek pracowni, I piętro).

 

                                                                               Kierownik szkolenia praktycznego

                                                                                     mgr inż. Piotr Borys Miąc