^ Back to Top

Aktualności

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
organizuje

XIX Konkurs Recytatorski „Wielkopolska w poezji”


 

 

Cele konkursu:

  1. Rozbudzanie „świadomości regionalnej”, pogłębianie więzi ze środowiskiem naturalnym, kulturą i społecznością „małej ojczyzny”.
  2. Uwrażliwianie młodych ludzi na piękno rodzimego języka i wartości estetyczne poezji.
  3. Promowanie uzdolnionych uczniów i działalności dydaktycznej animatorów „sztuki żywego słowa”.

Założenia programowe:

  1. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieżowych szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.
  2. Prezentowane teksty muszą być autorstwa poetów wielkopolskich bądź dotyczyć Wielkopolski.
  3. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory poetyckie (bądź ich fragmenty), natomiast wykonuje jeden (w szczególnych przypadkach – na życzenie jury – recytuje drugi wiersz). Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2022 roku (finał 23 kwietnia 2022 r.)

 

Załączniki:

Regulamin oraz wzór karty uczestnictwa

Zgoda na publikację danych osobowych i wizerunku osoby niepełnoletniej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu