^ Back to Top

Aktualności

Drodzy Uczniowie, trwa XXI edycja ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”

i nasza szkoła po raz dwudziesty pierwszy bierze udział w niniejszym przedsięwzięciu.

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i nauczanie zdalne, tegoroczna „Góra Grosza” będzie trwała do 31 maja 2021 r.

Celem, na który zbierane są drobne monety (od 1 gr do 5 zł), jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się do zbiórki

i gromadzenia w domu monet w myśl zasady:

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!”.

Po powrocie do nauczania stacjonarnego zgromadzone monety zostaną zebrane, policzone i przesłane do organizatora akcji - Towarzystwa Nasz Dom.

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia praktyczne do szkoły, a chcieliby przekazać monety, mogą zgłaszać się do p. Krystiana Derengowskiego – koordynatora szkolnej akcji.

 

W Górze Grosza każdy grosz ma wartość.