^ Back to Top

Aktualności

Zbiórka krzyżówek dla dzieci z oddziału onkologii

Zbiórka krzyżówek dla dzieci z oddziału onkologii

We wrześniu tego roku uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy naszej szkoły zaangażowali się w zbiórkę

krzyżówek, wykreślanek oraz książeczek edukacyjnych dla dzieci przebywających na oddziale onkologii

szpitala w Bydgoszczy.

 

Akcja ta koordynowana była przez Szkolny Klub Wolontariusza oraz Samorząd Szkolny.

Efektem naszego wspólnego zaangażowania było przekazanie Stowarzyszeniu „Łatwo Pomagać”

kilkudziesięciu książeczek.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za pomoc i okazane dla dzieci serce.