^ Back to Top

Aktualności

 UWAGA!

Do końca stycznia będzie trwał konkurs zbierania plastikowych nakrętek.

Uczniowie mogą zostawiać nakrętki w swoich klasach, bądź u wychowawcy.

Po upływie terminu konkursu,

przedstawiciele SU będą chodzić po klasach i ważyć nakrętki.

Klasa, która zbierze najwięcej nakrętek otrzyma nagrodę!