^ Back to Top

Aktualności

Dnia 7 listopada uczniowie z klasy czwartej o kierunku kształcenia technik elektryk, w ramach działalności Koła Szkolnego SEP, wzięli udział w wycieczce do Elektrowni Pątnów, wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA.

Podczas zwiedzania elektrowni, uczestnicy wycieczki mieli możliwość zaobserwowania pełnego cyklu wytwarzania energii elektrycznej

Wizyta w elektrowni rozpoczęła się od placu, gdzie składowany jest węgiel. Następnie uczniowie odwiedzili stację nawęglania, młyny węglowe oraz kocioł. Kolejnym etapem była obserwacja procesu produkcji energii elektrycznej na monitorach i tablicy synoptycznej w nastawni bloku energetycznego nr 9. Ważnym elementem wycieczki było odwiedzenie stacji rozdzielczej i transformatorowo- rozdzielczej, czyli elementów wyprowadzenia mocy z elektrowni.  

Podczas zwiedzania, cennych i profesjonalnych informacji udzielał Pan Jacek Hałasiński  - inspektor ds. eksploatacji. Uczniowie chętnie prowadzili dyskusję z Panem inspektorem, co pozwoliło na to, że poznali szczegółowe informacje na temat funkcjonowania elektrowni. 

Sponsorem wycieczki był Oddział Koniński Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a organizatorem opiekun Szkolnego Koła SEP – nauczyciel Krystian Derengowski.