^ Back to Top

Aktualności

14 października br. podziękowania, życzenia i nagrody skierowane zostały do nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Słupcy podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Gospodarzem tegorocznej uroczystości był Dyrektor naszej szkoły.

Słowa uznania i wyrazy szacunku za trud i poświęcenie w codziennej pracy z młodzieżą przekazali:

Dyrektor Stanisław Kłaniecki,

 

Starosta Jacek Bartkowiak

 

Prezes Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Waldemar Stefański.

 

Podczas uroczystości Starosta Jacek Bartkowiak wraz z Wicestarostą Czesławem Dykszakiem uhonorowali wyróżniających się nauczycieli i pedagogów.

Wśród nagrodzonych były Panie: Anna Hercyk i Ilona Tylska.

 

Wręczone zostały również nagrody przyznane przez Dyrektora naszej szkoły.

Nagrody otrzymali: Wicedyrektor Arleta Szustakiewicz, Lucyna Maleszka-Michalak, Maria Radoń-Kowalska, Patrycja Ignaszak-Subreska, Izabela Michalak, Magdalena Gwizdek-Kędziora, Lucyna Gawrych, Krystian Derengowski, Piotr Miąc, Krzysztof Szelążek, Roman Hoffmann, Justyna Kapturska, Katarzyna Helwin, Małgorzata Nowakowska i Anita Maślaczyk.

Prezes Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Waldemar Stefański i Wiceprezes Mariusz Ciesielczyk dokonali uroczystego wręczenia Dyplomu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka. Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego SEP otrzymał Damian Nowicki z klasy 4Tb.

W tym świątecznym dniu Pan Dyrektor nie zapomniał wyróżnić szczególnie aktywne i pracowite klas. Nagrody otrzymały trzy oddziały, które zostały wytypowane przez Samorząd Uczniowski w następujących kategoriach:

Najwyższa frekwencja - klasa 3Tb (wychowawca Lucyna Gawrych).

Najwyższa średnia ocen – klasa 3B (wychowawca Magdalena Gwizdek-Kędziora)

Najaktywniejsza klasa – klasa 3Ta (wychowawca Szymon Nowicki).

Nagrodzone zespoły otrzymały, ufundowane przez Dyrektora szkoły, czeki o wartości 150,00 zł.

Starosta Jacek Bartkowiak uhonorował listem gratulacyjnym nauczycieli, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wśród wyróżnionych byli nauczyciele z naszej szkoły: Krystian Derengowski i Arkadiusz Kania.

 

 

O nauczycielach i pracownikach szkoły pamiętali również uczniowie,

którzy przyznali „Oskary” w następujących kategoriach:

W kategorii „Co lekcje Die Hausaufgaben” – Arleta Szustakiewicz.

W kategorii „Za staranne uzbrajanie nas w lektury” – Maria Radoń-Kowalska.

W kategorii „Sokole oko i niezliczona ilość wylosowanych osób do karteczki” – Lucyna Maleszka-Michalak

W kategorii „Najciekawsze podróże palcem po mapie” – Patrycja Ignaszak-Suberska.

W kategorii „Żadne napięcie mu nie straszne” – Krystian Derengowski.

W kategorii „Polska język, trudna język” – Izabela Michalak.

W kategorii „Englisz perfekt” – Magdalena Gwizdek-Kędziora.

W kategorii „Dres prawilny jest” – Lucyna Gawrych.

W kategorii „Pij mleko będziesz wielki” – Piotr Miąc.

W kategorii „Wirtuoz ołówków” – Krzysztof Szelążek.

W kategorii „Złota rączka” – Roman Hoffmann.

W kategorii „Najładniejszy uśmiech” – Justyna Kapturska.

W kategorii „Strażnik skarbu szkoły” – Katarzyna Helwin.

W kategorii „Perfekcyjna pani szkoły” – Małgorzata Nowakowska i Anita Maślaczyk.

Samorząd Uczniowski przyznał także specjalnego Oskara

dla Dyrektora Stanisława Kłanieckiego w kategorii -

„Stalowe nerwy, pomocna dłoń, kiedy trzeba w ręce szpon”.

Ostatnim akordem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Pań: Izabeli Michalak, Małgorzaty Franaszek, Joanny Ratajczyk i Patrycji Ignaszak-Suberskiej.

FOTORELACJA