^ Back to Top

Aktualności

W dniu 28 października br. uczniowie klas 1Ta i 1Tb mieli okazję spotkać się

z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, panią Magdaleną Żychowicz.

Uczniowie poszerzyli wiedzę i świadomość na temat podstawowych praw i obowiązków konsumenta.

Pani Rzecznik zapoznała uczniów z: rodzajami umów konsumenckich, z reklamacją z tytułu rękojmi  gwarancji, z procedurami reklamacyjnymi, formą, terminem złożenia i rozpatrzenia reklamacji  oraz innymi praktycznymi poradami konsumenckimi.

 

Spotkania odbyły się w ramach lekcji z przedsiębiorczości,

a ich organizatorem była p. Monika Łyskawińska.