^ Back to Top

Aktualności

24 października br. odbyła się wycieczka do Gniezna,

której głównym celem był Teatr Fredry.

W wyjeździe wzięli udział uczniowie klasy 2T, grupa uczniów z klas 4Tb i 3Tb

pod kierunkiem p. Ilony Tylskiej

oraz klasy 4Tc i 3Ta pod kierunkiem p. Izabeli Michalak.

Uczniowie obejrzeli sztukę pt. „Fredydurke”, na podstawie awangardowej powieści Witolda Gombrowicza.

Spektakl w reżyserii Piotra Ratajczaka przybliżył młodzieży treść niełatwej lektury szkolnej.

Twórcy spektaklu zainspirowani głównymi wątkami powieści, opowiadali o wyzwoleniu człowieka z formy, narzucanej zarówno przez społeczeństwo, bliskich, jak i tradycję, system kształcenia i media oraz o ucieczce od „gęby” i schematycznego postrzegania drugiego człowieka. Pojawiająca się na scenie postać Gombrowicza komentowała zastany świat i wskazywała na służebność Polaków wobec Polski – traktowanej wyłącznie serio, jako symbol i powinność.

Po spektaklu, uczestnicy wycieczki zwiedzili najcenniejszy zabytek Gniezna - Katedrę na Wzgórzu Lecha.

 

Opiekunami uczniów były Panie:

Ilona Tylska, Izabela Michalak, wicedyrektor Arleta Szustakiewicz i Małgorzata Franaszek.