^ Back to Top

Aktualności

Podczas szkolnych obchodów DEN

Pan Waldemar Roszak,

Sekretarz Zarządu Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

dokonał uroczystego wręczenia Dyplomu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka.

 

Stypendium otrzymał Damian Nowicki z klasy 3TB.