^ Back to Top

Aktualności

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursach czytelniczych:

„Najlepszy Czytelnik roku szkolnego 2018/2019”

Na podstawie historii kart analitycznych w programie bibliotecznym zostanie dokonany wybór czytelnika, który wypożyczy i przeczyta najwięcej książek

oraz

„Najaktywniej czytająca klasa w szkole”
Na podstawie statystyki czytelnictwa w poszczególnych klasach zostanie wytypowana najaktywniejsza klasa.

Cele konkursów:

  • upowszechnianie czytelnictwa,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  • uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważne jest obcowanie z książką w czasach rozwoju technologii informacyjnej,
  • popularyzacja zbiorów bibliotecznych wśród uczniów.

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

 W roku szkolnym 2017/2018 laureatami konkursów zostali:

Anita Maciejewska (klasa 3Tc) - „Najlepszy Czytelnik roku szkolnego 2017/2018”

Klasa 4Ti - „Najaktywniej czytająca klasa w szkole”