^ Back to Top

Aktualności

Dyrektor Stanisław Kłaniecki oraz asp. sztab. Dariusz Nowicki i st. sierż. Joanna Wolińska

dokonali inauguracji III edycji projektu edukacyjnego "Razem przeciw przemocy",

realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy w partnerstwie z naszą szkołą.

Głównym założeniem projektu są działania o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym, zwiększające świadomość młodzieży na temat zjawiska przemocy oraz podniesienie poziomu zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania przemocy i odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłe życie. Adresatem tegorocznej edycji są uczniowie klas: 2Ta, 2Tb, 2A, 2B, 2C. 

 

W pierwszym spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 2Ta.

Funkcjonariusze KPP w Słupcy omówili społeczne źródła towarzyszące przemocy oraz formy przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania poznali również procedurę „Niebieska karta” oraz poszerzyli wiedzę na temat instytucji pomocowych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Projekt będzie realizowany przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupcy oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.