^ Back to Top

Aktualności

Niecodzienne lekcje wychowania fizycznego zorganizowała p. Lucyna Gawrych, szkolny koordynator działalności prozdrowotnej.

Uczennice z klas 2B i 3B oraz uczniowie klasy 2Tb

wzięli udział w zajęciach jogi, prowadzonych przez doświadczoną instruktor, panią Joannę Sznajder.

Zajęcia były doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Ćwiczenia, nazywane asanami, wzbudzały wiele emocji.

 

 Pod czujnym okiem pani instruktor uczniowie mieli okazję wykonać ćwiczenia oddechowe,

rozciągające i wzmacniające mięśnie.