^ Back to Top

Aktualności

W kalendarzu szkolnym jest taki dzień,

który w szczególny sposób wyróżnia się od innych,

tym dniem jest Dzień Edukacji Narodowej.

W bieżącym roku szkolnym obchodziliśmy go w naszej szkole 11 października. Z tej okazji w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość, na którą przybyli obecni i emerytowani pracownicy szkoły oraz Pan Waldemar Roszak, Sekretarz Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Przybyłych na uroczystość gości w imieniu społeczności szkolnej przywitał Marcin Nowiński.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki,

który podkreślił rolę edukacji w wychowaniu młodego pokolenia oraz wartości,

jakie nauka wnosi w życie każdego człowieka.

 

Następnie wystąpił Pan Waldemar Roszak, Sekretarz Zarządu Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który dokonał uroczystego wręczenia Dyplomu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka.

Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego SEP

otrzymał Damian Nowicki z klasy 3Tb.

 

Ważnym momentem uroczystości było nagrodzenie wyróżniających się w minionym roku szkolnym nauczycieli i pracowników.

W tym roku słowa wyjątkowego uznania powędrowały do Pań: Elizy Manuszak, Doroty Madalskiej, Karoliny Prus-Wysockiej, Danuty Witkowskiej, Marleny Hoffman, Danuty Jabłońskiej oraz Panów: wicedyrektora Karola Kowalskiego, Szymona Nowickiego, Bartosza Lewandowskiego, Krzysztofa Słowińskiego, Piotra Wróblewskiego, Antoniego Mnicha.

 

W tym świątecznym dniu Pan Dyrektor nie zapomniał także wyróżnić szczególnie aktywnych i pracowitych klas:

Nagrody otrzymały trzy oddziały klasowe, które zostały wytypowane przez Samorząd Uczniowski w następujących kategoriach:

Najwyższa frekwencja - klasa 2Tb (wychowawca Lucyna Gawrych).

Najwyższa średnia ocen – klasa 4Ta (wychowawca Przemysław Kuchowicz)

Najaktywniejsza klasa – klasa 3Tb (wychowawca Krzysztof Szelążek).

Nagrodzone zespoły otrzymały, ufundowane przez Dyrektora szkoły, czeki o wartości 150,00 zł.

 

O nauczycielach i pracownikach szkoły pamiętali również uczniowie,

którzy przyznali „Oskary” w następujących kategoriach:

W kategorii  "Ta dziewczyna zrobi wszystko, by historii nauczyć mnie” otrzymała Pani Eliza Manuszak.

W kategorii „Pogromca wirusów” za cierpliwe uświadamianie, że komputer to nie tylko gry i Internet - Pan Bartosz Lewandowski.

Tytuł Miss "Rozrachunkowej kalkulacji" zdobyła Pani Dorota Madalska.

Misterem w kategorii "Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem..." został Pan Piotr Wróblewski.

W kategorii "Bikoz aj low ju soł macz! (oł bejbi) " nagrodę otrzymała Pani Karolina Prus-Wysocka.

W kategorii "Złoty wykładowca o dużej mocy kinetyczno-potencjalnej i sile iloczynu skalarnego" otrzymał Pan Karol Kowalski.

Sukces w kategorii "Tęga głowa", czyli praktyka ślusarska wystrzałowa, odniósł Pan Antoni Mnich.

W kategorii "SOS" - gdy potrzeba zawsze jest, czyli miss "Emergency Service" zostały Panie: Danuta Jabłońska i Marlena Hoffman.

Wyróżnioną w kategorii "Co by to było, gdyby Cię nie było??? - Niedobrze by było" otrzymała Pani Danuta Witkowska.

Nagrodę Mister w kategorii "Mobilizacji sił zbrojnych i restrykcji kondycji", czyli gimnastyczny wdzięk" zdobył Pan Krzysztof Słowiński.

Misterem w kategorii WWW.mister-magister-co-nosi-koszule.enter.pl został Pan Szymon Nowicki.

 

Ostatnim akordem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów klas III Tc: Jakuba Grzelaka, Marcina Nowińskiego, Anity Maciejewskiej i Adriana Zycha oraz II B: Samanty Grzelak, Michaliny Bednarek oraz Aleksandry Sompolskie, pod opieką pań Izabeli Michalak i Ilony Tylskiej oraz Elizy Manuszak.

 

Motywem przewodnim występu były róże, jako symbol wdzięczności za trud wkładany przez nauczycieli w rozwijanie pasji uczniów.

 

************************************************

 

Również Starosta Powiatu Słupeckiego, p. Mariusz Roga nagradza nauczycieli, którzy wzorowo i sumiennie wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej, a tym samym przyczyniają się do rozwoju i promocji szkół prowadzonych przez Powiat Słupecki.

Jest nam niezmiernie miło, iż w gronie wyróżnionych Nagrodą Starosty jest również pracownik z naszej szkoły.

12 października, podczas Powiatowych Obchodów DEN, prestiżową nagrodę otrzymała:

p. Magdalena Marszałek

 

 FOTOGALERIA