^ Back to Top

Nabór na rok szkolny 2021/2022

 

Składanie wniosku do szkoły - instrukcja i link do systemu rekrutacyjnego

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

 

 

FILM PROMOCYJNY ZSZ

 

 

FOLDER INFORMACYJNY

 

ULOTKA

 

 

Zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

 

 
 

Dokumenty do pobrania

Deklaracja wyboru języka oraz przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym
(dot. technikum)

 

Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu 

(dot. młodocianych pracowników).